Moderování

Petr HolovskY püsob[ té2 jako moderåtor plesü a spoleeenskYch akcL Ka2dY språvny ples musi mitv Ybornou atmosféru a sprévny spéd. (Jkolem moderåtora je ples nejen vkusné a vtipné odmoderovat, ale i zajistit jeho hladk9 prübéh. Svétte se do rukou profesionålü, Måme zkuSenosti se stovkami realizovanych plesü. “TéSfrn se, 2e spoleené za2ijeme neopakovatelnou atmosféru vaSeho plesu.

Play Video